fbpx

Diensten uitzendbureau

sollicitatie_tips11
0

De vier meest voorkomende diensten van een uitzendbureau
Als jouw bedrijf ineens flink groeit, kan het voorkomen dat je meer werk hebt dan dat je aankunt. Dan is het de hoogste tijd om nieuw personeel aan te nemen, echter komen daar de nodige administratieve taken en (financiële) risico’s bij kijken. Je kunt ervoor kiezen om personeel te ‘lenen’ van een uitzendbureau. Deze medewerkers zijn juridisch in dienst bij het uitzendbureau en dat zorgt ervoor dat jouw bedrijf minder risico loopt. Bij de meeste uitzendbureaus kun je op vier verschillende manieren personeel huren. Namelijk door middel van payrollen, uitzenden, detacheren of werven en selecteren. Je hebt waarschijnlijk weleens van deze begrippen gehoord, maar weet je ook wat het verschil tussen deze diensten is? In dit artikel leggen we je de deze begrippen uit en vertellen we je welke voordelen de begrippen hebben.

Uitzenden
Het inlenen van personeel via een uitzendbureau gaat als volgt in zijn werk: het uitzendbureau ontvangt een aanvraag voor personeel van een opdrachtgever. Het uitzendbureau gaat vervolgens kijken welke medewerkers de meest geschikte kandidaten voor de aanvraag zijn. Als de juiste kandidaat gevonden is, wordt deze bij de opdrachtgever aangeboden. De opdrachtgever is vervolgens verantwoordelijk voor het toezicht houden en leidinggeven van het personeel. In de meeste gevallen wordt er in de uitzendovereenkomst een uitzendbeding opgenomen. In dit beding staat beschreven onder welke omstandigheden de overeenkomst beëindigt wordt. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij de afronding van een project, maar ook bij (langdurige) ziekte kan de uitzendovereenkomst beëindigd worden. Als er in de overeenkomst een uitzendbeding opgenomen wordt, kan de uitzendkracht er zelf op elk moment voor kiezen om te stoppen. Personeel inlenen door middel van een uitzendconstructie is een goede oplossing als je een tijdelijke piek hebt in je werkzaamheden. Bijvoorbeeld als je net een hele grote klus hebt aangenomen. Als je in in het uitzendbeding opneemt dat de medewerker in dienst is totdat het project is afgerond, kun je na oplevering van het project afscheid nemen van de medewerker. Je kunt je op deze manier als bedrijf indekken voor periodes dat er minder werk te verrichten is.

Detacheren
Personeel inlenen door middel van detachering lijkt heel erg op het inlenen van personeel door middel van uitzenden. Ook bij detachering doet de opdrachtgever een aanvraag voor bepaald personeel bij het uitzend- of detacheringsbureau, dat vervolgens op zoek gaat naar de juiste match. In tegenstelling tot een uitzendkracht heeft een gedetacheerde meer rechten en plichten, die ervoor zorgen dat hij meer zekerheid heeft dan een uitzendkracht. In de detacheringsovereenkomst worden over het algemeen een vast aantal uren en een duidelijke einddatum opgenomen. Daarnaast moet zowel de opdrachtgever als de gedetacheerde zich aan de opzegtermijn houden. Als de gedetacheerde werknemer minder uren werkt dan in de overeenkomst is opgenomen krijgt hij doorbetaald, omdat er vooraf een vast aantal uren afgesproken is. Personeel inlenen door middel van detachering is een geschikte oplossing als je op zoek bent naar personeel voor een langlopend project of een vaste baan. Voorafgaand aan de detacheringsperiode bespreekt de opdrachtgever samen met de gedetacheerde de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kun je detachering inzetten als een verlengde proeftijd, om zo onnodige risico’s als bedrijf bij het aannemen van nieuwe werknemers te vermijden.

Payrollen
Bij zowel uitzenden als detachering zijn de uitzend- en detacheringsbureaus verantwoordelijk voor het werven en selecteren van het personeel. Bij payrolling is de opdrachtgever daar zelf verantwoordelijk voor. Een payrollbedrijf komt pas om de hoek kijken op het moment dat een bedrijf een nieuw personeelslid wil aannemen. Deze komt vervolgens juridisch in dienst van het payrollbedrijf, maar voert zijn werkzaamheden uit namens de opdrachtgever. Het voordeel van payrollen voor opdrachtgevers is dat het op verschillende vlakken veel minder zorgen heeft. Zo draagt het payrollbedrijf alle risico’s en is het verantwoordelijk voor het opstellen van het arbeidscontract, het ziekteverzuim en de personeels- en salarisadministratie. Hierdoor kan de opdrachtgever zich bezighouden met wat voor hem écht belangrijk is: ondernemen. Alle voordelen van payrollen vind je terug in dit artikel [link].

Werven en selecteren
Simpel gezegd is het werven en selecteren van personeel niets meer dan het zoeken (werven) van en het selecteren en aannemen van de geschikte werknemers voor een bepaalde vacature. Het begrip wordt vaak in één adem genoemd met recruitment, wat ook exact hetzelfde is. Op het moment dat je een externe partij inschakelt om op zoek te gaan naar geschikt personeel, wordt deze partij/persoon ook wel een recruiter genoemd. Het werven en selecteren van personeel wordt dus over het algemeen door externe partijen gedaan. Dit is dan ook bij uitzenden en detacheren het geval. Maar, zoals eerder beschreven moet de opdrachtgever bij payrollen zelf op de proppen komen met geschikte kandidaten. Bij grote bedrijven wordt het werven en selecteren vaak intern gedaan. Deze bedrijven hebben als het ware een eigen recruitment afdeling.

Wie betaalt het loon?
Als je als opdrachtgever personeel inleent door middel van detacheren, uitzenden of payrollen, betaal jij zelf het loon van de werknemer. Omdat het uitzend-, detacherings- of payrollbedrijf vaak de administratieve taken en het werkgeverschap overneemt, zul je dit echter niet direct aan de medewerker hoeven te doen. Voordat het personeelslid in dienst komt, spreekt de opdrachtgever een uurloon af met het betreffende bedrijf. Aan de hand van het aantal gewerkte uren maakt de opdrachtgever vervolgens maandelijks een bedrag over.

Gerelateerde blogs

Geen blogbericht gevonden.

Laat een reactie achter